Första veckan

| No Comments
Bäbis första vecka innebär OS. Vi tittar på det mesta och han äter och sover sig igenom det. Ibland lägger han en ordentlig prutt, en grön en. Han är rätt lättskött. 

Storebror är fantastisk. När vi kom hem ville han gosa med bäbis hur länge som helst. Sen sa han "Pappa, jag vill inte sova med dig, jag vill sova med bäbis." 

Han har också upptäckt att jag kan mata bäbis med tutten. Då vill han också mata bäbis och drar upp tröjan och erbjuder sin mage. Han är mycket nöjd när bäbis slickar och försöker äta. Helst vill han att bäbis äter från honom mest hela tiden. Han är också noga med att äta mycket mat så han ska kunna mata bäbis ordentligt. 

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 22, 2010 10:16 PM.

En lång berättelse om en förhållandevis kort förlossning was the previous entry in this blog.

Viktuppgång is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.