Är det ont i magen?

| 1 Comment

Han verkar ha  mer ont nu. I natt var han väldigt gnällig och han skriker för ingenting - tror jag. Troligen är det väl ont i magen och han är väldigt svår att trösta. Stackars liten. Jag åt ju lite tosca-kaka häromdagen, bakad på äkta vis med smör och grädde av svärmorsdrömmen himself, så jag undrar om det är mjölken som är boven i dramat (inte svärmorsdrömmen). Jag har varit mjölkfri i två veckor innan dess.

Jag fortsätter på den mjölkfria vägen och ser vad som händer. Minifom verkade hjälpa lite igår iallafall.

1 Comment

Stackars liten!!!!!Mormen

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 19, 2010 1:05 PM.

Gnällig chef was the previous entry in this blog.

Utflykt is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.