Bästa storebror!

| No Comments

Rickard är bara fantastisk med Marcus. Om Marcus gråter klappar han honom på magen och så tystnar han. Häromdagen gnällde Marcus när de satt i soffan. Jag kom för att ta upp honom men då sa Rickard att han kunde ta honom. Så jag lade Marcus i hans knä och så satt de och tittade på tv tillsammans.

Idag när vi åt låg Marcus på golvet och då ville inte Rickard sitta i sin stol utan tog sin macka och lade sig på golvet bredvid för att hålla sällskap.

När mormor och morfar var här och vi hade ätit sprang Rickard in i sitt rum. Precis då gnällde Marcus som låg i soffan. Rickard kom tillbaka. "Mamma, det var någon som gnällde. Jag tror att det var Bäbis-Marcus."

Ingen svartsjuka över huvud taget. Dock har han blivit lite mer obstinat och vill ha mer som han vill. Han vill inte äta, han vill bara titta på tv och han knölar lite mer än vanligt. Men eftersom "vanligt" betyder ingenting är det här inget problem alls. Han får gärna knöla lite om han känner att han behöver uppmärksamhet.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 6, 2010 9:02 PM.

Tjurnacke was the previous entry in this blog.

Beco is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.