Beco

| No Comments

När vi har hämtat på dagis i veckan har vi haft Moby Wrapen men idag när vi skulle ut på isen tänkte jag att vi tar vagnen och tar med becon, enklare att knyta på den snabbt. Vagnen funkade riktigt bra och jag blev nästan lite besviken över att han är så enkel. Men när vagnen stått still en stund - vi festade på varm choklad och varmkorv ur termos - blev han arg.

Jag knölade ned honom i becon och han lugnade sig efter en stund och det gick bra. På vägen hem var det flera som såg hans lilla mössa och kommenterade honom. Becon funkar alltså men jag gillar nog mobyn bättre, han kommer mycket närmare så.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 6, 2010 9:06 PM.

Bästa storebror! was the previous entry in this blog.

Skrik i både sjal och overall is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.