"Du gör helt rätt!"

| No Comments

Vi var hos doktorn igår för att få intyg på Rickards laktosintolerans. När vi var klara och skulle gå därifrån kom receptionisten för att städa och gå hem. Han berömde Rickard när han plockade in leksakerna i lådan och sen tittade han på mig som försökte få på mig skorna med Marcus i sjalen.

"Vad bra att du bär honom sådär! I Afrika bär vi alltid barnen på ryggen. De får närhet och trygghet och mår väldigt bra. Du gör verkligen helt rätt!"

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 26, 2010 8:23 PM.

Knytblöja was the previous entry in this blog.

Det ska börjas i tid eller sänkt medelålder is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.