En krambäbis

| No Comments

Det där med att vara själv är inte Marcus melodi. Tre-fyra minuter i babysittern går väl an. Någon minut på golvet funkar också. Men sen är det faktiskt stopp! Det bästa är att vara i en famn och gosa. Gärna sitta upprätt och hålla upp huvudet och titta sig omkring, men att ligga på rygg i knät funkar också. Och tutta, förstås.

Men han har inte hört talas om att roa sig själv, eller att ligga och leka på golvet. Storebror upp i dagen! Och jag misstänker att han om några år kommer att leka själv i sitt rum, så just nu får han vara i famnen precis så mycket han vill.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 22, 2010 1:19 PM.

Utflykt was the previous entry in this blog.

Fåret Shaun? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.