Första kalaset

| No Comments

Idag var Marcus på sitt första kalas, det var morbror som fyllde år. Där var det fullt av beundrande personer, kusiner och annat löst folk.

Mormor fick äran att hålla och gjorde så med bravur. Sen frågade hon "Vågar du hålla, Bibbi?" och Bibbi svarade "Jaaa, gärna, jag vågade inte fråga." Även Bibbi höll med bravur och Marcus trivdes bra. Sen lämnade han över till Kenneth som också gosade med honom och när jag fick tillbaka honom hade han massor av olika parfymdofter i håret.

Även Jack och Dante såg till att klappa på det lilla livet medan Rickard svartsjukt vaktade över sin bäbis och såg till att vara i närheten så mycket som möjligt. När inte garaget och tankstationen lockade för mycket, förstås.

Till sist fick fotografen moster även tillfälle att gosa med den lille och hon hävdade bestämt att "Jack har aaaaldrig varit såhär liten!".

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 13, 2010 8:51 PM.

Första utelunchen was the previous entry in this blog.

Den lilla magen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.