Första utelunchen

| No Comments

Anna fick äran att vara med på Marcus första utelunch och det blev smaskiga dumplings. Han satt i sjalen så fint men efter en stund blev han varm och ville komma upp. Han skrek då och då och visade upp sig och alla fyra tjejerna vid bordet bredvid vred nacken ur led. Efter en stund kom till och med en tjej från ett tredje bord fram och kommenterade att han var så fin, så fin.

Första blöjan på ett toalettgolv bytt också, och det tyckte han var riktigt bra. Om det är nåt han inte gillar vår lillskrutt så är det fulla blöjor. Då hörs han.

Sen var det något annat som var fel, så när jag fått mitt kvitto fick jag gå utanför och vänta för han var väldigt missnöjd. Kanske var det telepati från storebror för när vi kom ut ringde dagis och meddelade att sagde storebror hade feber och behövde komma hem.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 12, 2010 9:16 PM.

Skrik i både sjal och overall was the previous entry in this blog.

Första kalaset is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.