Knytblöja

| 2 Comments

 

knytbloja.jpg  

När man inte orkar sätta på blöjbyxor får Marcus se ut såhär. Fast egentligen är det bara för att lufta rumpan. Tygisarna är mjuka och sköna och inte lika plastiga som engångs.

2 Comments

Hehe, vilken fin "liten" en. Han växer rätt fort....
Mormen

Åh vilken bild! Man vill ju bara gosa så fort man ser honom. Ljuvlig!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 26, 2010 9:24 AM.

Fåret Shaun? was the previous entry in this blog.

"Du gör helt rätt!" is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.