Skrik i både sjal och overall

| No Comments

Idag hade Rickard tid för andra vaccinsprutan så vi åkte till BVC i Fruängen. Precis när vi kom av tunnelbanan började Marcus skrika i sjalen. Vi gick till BVC för att kunna amma men när Rickard insåg att vi var hos doktorn började han också gråta. Så där kom jag in i väntrummet med en hysterisk liten i sjalen och en Rickard som hysteriskt grät "Jag vill inte vara här, jag vill inte vara här." Snacka om att skrämma upp vartenda barn...

Det gick bra till slut, men det tog nog en halvtimme innan Rickard kunde övertalas/luras att ta av sig både overall och tröja. Sprutan var inte så farlig och han fick ett fint plåster av tant doktorn.

Marcus var inte nöjd med att stoppas in i sjalen igen efter amningen och när vi kom hem förstod vi varför - nedbajsad blöja.

Nu sover båda två.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 11, 2010 8:05 PM.

Beco was the previous entry in this blog.

Första utelunchen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.