Utflykt

| No Comments

Idag var vi på utflykt till Järla sjö och fick en barnvagn. Marcus fick åka sjal på pappa hela vägen och trivdes som fisken i vattnet. Barnvagnen var nästan likadan som den jag gav bort häromdagen, fast en brio och den drar inte snett. Underbart! Nätverk är himla bra, jag och Helena har inte setts på typ tio år men hon såg ett inlägg på Facebook och hörde av sig och sa att jag kunde få en barnvagn.

Marcus har inte invigt den än, vi måste skaffa en ny ventil till ena bakdäcket innan den funkar. Men han trivs så bra i sjalen så det gör inget.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on March 20, 2010 10:58 AM.

Är det ont i magen? was the previous entry in this blog.

En krambäbis is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.