Av en annan sort

| No Comments

Marcus är helt klart av en annan sort än Rickard. Exempelvis är han morgontrött! Han kan tänka sig att gå upp en stund på morgonen och byta blöja, men sen vill han sova länge. Och imorse när jag tvingat upp honom och duschat honom somnade han i babysittern i köket! Det hände aldrig med Rickard.

 

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on April 7, 2010 9:18 AM.

Magen och mjölken was the previous entry in this blog.

En synnerligen trevlig doktor! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.