En synnerligen trevlig doktor!

| 1 Comment

Har de på Fruängens bvc.

"Ett riktigt litet A-barn!" sa hon och tittade på Marcus. Han fick Med Beröm Väl Godkänt på alla tester, inklusive den när man ler mot doktorn.

Hon lade honom på mage och sa "Då ska vi se om du har fått öva dig på att ligga på mage..." och när Marcus lyfte upp huvud och bröst sa hon "Ja, det har du då verkligen, du var mig en stark en." Jag harklade mig och sa att han säkert legat hela tio minuter på mage sammanlagt sen han föddes men att han alltid vill sitta upprätt i famnen. Det är ju samma muskler och ett bevis på att man slipper tvinga de små liven att ligga på mage på golvet. Skönt!

När han hade tröttnat på att ligga på mage rullade han över på sidan. Jag gjorde stora ögon och doktorn sa "Va? Ska du vända på dig?! Det är allt lite tidigt, va!"

1 Comment

Haha, allt en liten Mormens gullgosse!!!!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on April 7, 2010 11:47 AM.

Av en annan sort was the previous entry in this blog.

Mjölk! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.