Mjölk!

| 1 Comment

I början av förra veckan provade jag mjölk och det gick inte så bra. Jag höll upp igen. Igår, söndag, ruttnade jag ur på att inte ha nåt gott att äta och åt yoghurt till frukost. Marcus mådde fint. Jag utmanade ödet och drack kaffe med mjölk på eftermiddagen, till mellanmålet bestående av keso och frysta bär. Marcus mådde fint.

Nu tål han mjölk! Tjohoo!

1 Comment

Perfekt, sa Mormen!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on April 12, 2010 11:23 AM.

En synnerligen trevlig doktor! was the previous entry in this blog.

Burkabäbisen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.