Tandläkaren

| No Comments

Jag var tvungen att gå till tandis och tog med morfar som barnvakt. Det gick finfint! I en kvart. Sen tröttnade Marcus och bestämde sig för att testa morfars tålamod. I närmare 20 minuter.

Tandhygienisten sa "Vi sätter på ultraljudsmaskinen så behöver vi inte höra när han skriker." och så gjorde hon. Så fort hon var klar var jag ute ur stolen och rummet.

Morfar lämnade över en trött Marcus som somnade i min famn på stört. En mormor i väntrummet sa "Det var en duktig morfar!". Hon hade tidigare gett goda råd typ "Bär honom såhär istället" som tyvärr inte hade hjälpt.

Nu hoppas vi att han inte får tandläkarskräck på köpet, den lille.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on April 21, 2010 10:26 AM.

Ryggbärning was the previous entry in this blog.

Partypojken is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.