Kiss i gräset

| 1 Comment

Igår åt jag och Anna lunch i gröngräset på Klara Norra kyrkogård. Vi pratade lite EC och jag sa att vi nu börjat med potta men att M knappt förstår vad han ska göra där. Vi har ju hållit honom över bidén tidigare och det är lite obekvämt för mig men det funkar rätt bra för honom.

Jag skulle byta blöja på honom och så höll jag honom i gräset, bort från filten, för att se om han var kissnödig och... Det var han inte. Men han var bajsnödig.  En fin liten amningsbajshög låg i gräset.

Tidigare hade en kille gått förbi och varnat oss för att det är värsta knarknästet och att det kan ligga använda kanyler i gräset och att vi skulle vara försiktiga med barnet. Nu lämnade vi en liten bajshög till knarkarna att trampa i!   

1 Comment

Jag fnissar än. Och är grymt impad över EC.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 3, 2010 7:40 PM.

Nytt smeknam was the previous entry in this blog.

Helamning? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.