Mäklare

| 1 Comment

När Rickard föddes träffade vi en familj i grannporten som hade en liten pojke, född dagen efter Rickard. Charles pappa hette Rickard och var fastighetsmäklare. Vi umgicks en del men sen flyttade de till Värmland och vi tappade tyvärr kontakten.

Nu har vi träffat en kompis till Marcus, Nils som bor ett par hus bort. Nils är född dagen före Marcus och hans pappa heter Marcus och jobbar som - fastighetsmäklare!

Nu hoppas vi att Nils och hans familj stannar som våra grannar länge, länge!

1 Comment

hej, vilka sammanträffanden! Kul.

En kommentar till den lilla glada trollungen på bild: Kram till dig, sötnos, från Ralien.
Mormen

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 22, 2010 8:59 AM.

Slut på symbios was the previous entry in this blog.

Midsommar is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.