Nya leksaker

| 1 Comment

Kusin Jack tittade förbi igår med en hel påse leksaker. En del är Rickards gamla och en del är Jacks. Marcus blev jätteglad! Det var en spelande elefant, mjukisböcker och bitringar. Men det bästa var ändå ringarna man hänger upp allt i!

Nu är det riktigt roligt att ligga på golvet, tycker Marcus.

1 Comment

Snart ska Mormen kramas med Marcus:):)

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on June 14, 2010 8:30 AM.

Falsettkillen was the previous entry in this blog.

Vändstekt is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.