Ålmasken

| No Comments

Jisses vilken ålig bebis vi har! Om man lägger honom på lekmadrassen och vänder ryggen till så ligger han bredvid när man vänder sig tillbaka.

Han försöker krypa allt vad han orkar och han tar sig både framåt och bakåt och åt sidorna. Fast främst genom att rulla runt och snurra i cirkel. Men imorse upptäckte jag att han lärt sig att ställa sig på armarna, ta spjärn med tårna och hoppa framåt!

De tidigare så lugna och mysiga amningsnattningsstunderna är numera ett kaos av att snutta, rulla runt, ångra sig och rulla tillbaka och hugga några snuttar mjölk, rulla runt igen, bli arg för att armen fastnar under honom när han vänder sig, bli vänd tillbaka och snutta lite till och efter en tio-femton minuter bli uttröttad och faktiskt somna.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on July 1, 2010 8:23 AM.

Bäbismysterium 2 was the previous entry in this blog.

Bissing is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.