Matvägran

| No Comments

På värmeböljans sista dag började Marcus plötsligt hosta och klökas och därmed också matvägra. Han tog några tag om bröstet och kastade sig sedan bakåt och skrek hysteriskt. Det upprepades vid varje matning och efter en fyra-fem timmar blev jag orolig. Det var ju så himla varmt!

Eftersom Marcus suttit ute på gräsmattan i perioder och kärleksfullt blivit matad med tallbarr av storebror var jag lite orolig för att han fått något - gräs, mossa eller tallbarr - i halsen.

Till slut, efter att ha konsulterat sjukvårdrådgivningen tog vi en taxi till Sachsska. Där fortsatte mönstret i väntrummet. Marcus somnade utmattad efter att ha skrikit och väckt alla andra barn, sov 15-20 minuter och vaknade sen med ett skri. All tutte ratades totalt och han bara skrek.

Efter närmare tre timmar fick vi ett rum för att vänta på doktorn. Inne i rummet högg Marcus tutten och åt tills doktorn kom, typ fem minuter. När så den trevliga doktorn kom var Marcus sitt bästa jag. Han log, jollrade och skrattade. Åt på doktorns id-kort och var allmänt en perfekt liten bäbis. Hon fick lyssna på hjärtat, titta i öronen och munnen och klämma på pungen, inga som helst problem. Så vi fick åka hem igen.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on July 22, 2010 7:52 AM.

Ramla was the previous entry in this blog.

Den första maten is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.