Blöjbyte

| No Comments

Marcus hade en sovdag idag, var bara vaken när mormor kom. När hon åkte somnade han igen. Jag lade honom i vagnen så vi skulle kunna komma iväg ordentligt och han sov när vi gick. Dock var det högljudda barn på busshållplatsen så han vaknade. Väl på bussen tog jag upp honom och han var genomvåt! Blöjan hade tokläckt så det var bara att byta på honom. På bussen.

När jag tog av tygisen såg jag att jag glömt regel nr 1 när det gäller blöjbyte på små pojkar - SPN, Snoppen Pekar Nedåt. Den låg sladdrigt åt sidan och därför hade det ju läckt.

När jag väl fått av honom kläderna, på ny blöja och ombyteskläderna och satte mig igen var jag genomsvettig. Det är inte lätt att byta på sprattlig bebis på ett bussäte!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on August 17, 2010 7:41 PM.

Duns was the previous entry in this blog.

Pippi? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.