Duns

| No Comments

Marcus vaknade okristligt tidigt imorse, typ klockan sex. Jag vaknade när han började blåsa med munnen och tänkte att han kunde ju krypa omkring en stund medan jag slumrade.

Jag kan lova att jag vaknade när jag hörde en duns och ett illvrål. Marcus hade larvat iväg över hela sängen och dunsat ner vid fotändan på Christians sida. Christian låg inne hos Rickard och kunde alltså inte stoppa honom.

Tack och lov verkar han inte ha ramlat på näsan som förra gången (han började blöda näsblod då) och lugnade sig ganska snabbt.

Nu är han bara förkyld, snorig och dan. Lillskrutten.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on August 13, 2010 5:49 PM.

Vinbär was the previous entry in this blog.

Blöjbyte is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.