Ramla

| No Comments

Det dumma med att lära sig krypa tidigt är att man inte har så mycket vett. Idag låg Marcus och sov i vår/sin säng som vanligt och vaknade utan ett knyst. Han såg sin kompis Sucram i spegeln och kröp glatt ditåt. Tyvärr tar sängen slut en bit innan spegeln så han dråsade i golvet och landade på näsan. Christian hörde vrålet och rusade dit. Stackars liten var alldeles till sig och blödde till och med näsblod. Det gick dock över.

Senare låg han på golvet och lekte när storebror kom åkande på sin sparkcykel. Små fingrar under sparkcykelhjul är inte bra. Storebror var förkrossad och pussade och kramade och sa förlåt till liten skrikande Marcus.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on August 7, 2010 9:23 PM.

Banaaaaan was the previous entry in this blog.

Avocado is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.