Små fiskar de far omkring...

| 1 Comment

Liksom små bebisar. Idag var det premiär för babysim för Marcus. Nu behöver han inte bara bada i bidén, han får också bada i en bassäng.

Det var väldigt roligt, tyckte Marcus. Men mitt i blev han lite hungrig så vi gick upp och åt en stund. Han passade på att ta en microtupplur och var sen pigg som en liten mört resten av simtiden.

Efter badet fick han två klyftor avocado - mums - och sen slocknade han som ett litet ljus i vagnen alldeles om hörnet från gymmet.

1 Comment

Mormen väntar spänt på något nytt här.....
Som en liten puppa från en animerad film klättrade Marcus uppför trappor i Riddarhuset häromdan.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on August 23, 2010 9:16 PM.

Mmmmm! was the previous entry in this blog.

Tomatsoppa och hoummus is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.