Sparris

| 1 Comment

Här kör vi på med smakbitar av mat. Sparris är namnam tycker Marcus, han åt två stycken. Eller, han sög sönder dem ordentligt. Sen luktade blöjan inte så gott.

Haricots verts är också en favorit liksom gurka. Den snälla tjejen på sushirestaurangen gav oss en lång gurkstav som han och Idun delade på i parken medan vi andra fick sushi. Alla nöjda.

1 Comment

Mormen tycker Marcus är som en liten porslinsdocka. En Mini-Rickard och en klart blivande raket. Svårt att hitta en sötare unge, måste Mormen säga. Glad och gosig och håller järnkoll på omgivningen. En ål, dock. Ena sekunden här, en microsekund senare absolut just kanske däääärrrr.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on August 1, 2010 4:28 PM.

Bitleksaker - bah! was the previous entry in this blog.

Banaaaaan is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.