Mjölkmage

| No Comments

Marcus fick ju yoghurt för ett tag sen, till allas förtjusning. Tyvärr delade inte hans mage denna förtjusning och han har haft diarré sen dess. Jag misstänkte mjölkproteinallergi men vägrade väl ta till mig den tanken.

Förra veckan fick han omelett till frukost och kräktes häftigt upp den någon timme senare. Då bestämde jag mig för att köra mjölkfritt, både på mig och honom.. Ett dygn senare var diarrén borta och vi hade inte längre 6-7 bajsblöjor per dygn. Han bajsar återigen på kommando, hans eller mitt, och gör det gärna i pottan eller på toaletten. Och han kan hålla sig.

Så nu får jag inte äta mjölk. Igen. Hoppas det går över snabbt.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on September 15, 2010 9:25 PM.

Tomatsoppa och hoummus was the previous entry in this blog.

Stå, stå, stå is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.