Men var är egentligen Marcus?

| 2 Comments

Killarna hade byggt en koja. När pappa är med och bygger innebär det att matsalsbordet är inblandat, en RIKTIG koja. Så går Christian in i badrummet och det blir tyst i vardagsrummet. Jag tycker det är väldigt tyst och går ut och tittar. Rickard fipplar med sin sparkcykel men Marcus syns inte till.

- Var är Marcus, Rickard? frågar jag.
- Han är därinne. svarar Rickard och pekar mot kojan.

Och minsann! Ut ur kojan, forcerande filten, kommer en överlycklig Marcus krypande i full fart. Han skrattar lyckligt, nu lurade jag allt mamma! Han kryper ut en bit och tvärvänder sen för att krypa tillbaka och vänta förväntansfullt igen. Den här leken fortsatte länge, med båda killarna krypandes ut och in tills Marcus kröp in i ett bordsben. Då var det inte riktigt lika kul längre.

2 Comments

En underbar tid. Finns det bilder? Undras det i Ralien.......

Vi ska bara tömma kameran... Inte just på det där men det finns ju andra foton.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on October 10, 2010 9:35 PM.

Var är Marcus? II was the previous entry in this blog.

Vardag is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.