Sjalträff

| No Comments

Idag var vi på Lidingö på sjalträff. Fyra pojkar i åldern 2-4 år och fem pojkar i åldern 3-7 månader. Pastasalladknytisen var god och Marcus tuggade i sig svarta bönor, pasta, gurka och en tomatbit. Det som hamnade på golvet skyllde vi på Ida och Knut.

Marcus älskade att krypa omkring och titta i alla leksakslådor. Han välte legolådan gång på gång och han försökte knycka allt som brorsan lekte med. Då och då kom han och letade efter mig men han höll sig från gråten väldigt länge. Först vid halv två började han vissna och då somnade han nästan på en gång. Tillsammans med alla de andra små, det var många sjalar som togs fram.

På Lidingöbanan på vägen hem underhöll Marcus hela vagnen genom att hoppa upp och ner i min famn och sjunga allt vad han orkade.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on October 8, 2010 9:23 PM.

Junibacken was the previous entry in this blog.

Var är Marcus? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.