Vardag

| 1 Comment

Det händer inte så mycket här. Marcus sover på min rygg eller Christians mage. Han kryper som ett jehu och vänder upp och ner på allt.  Börjar lära sig att ta sig ner från höga höjder baklänges, men han får bakslag då och då. Som imorse när han druttade på näsan från storebrors säng.

Han är inte rädd av sig, när han gör kullerbyttor och druttar omkull i sitt utforskande brukar han bara se förvånad ut och sen skratta lite och forska vidare.

Fast han är allt inne i en ganska gnällig period. Helst vill han vara i knät, jämt. Nu sover han på min rygg, trots att han redan sovit färdigt för morgonen. Men jag ville äta och han ville vara nära, så då blev det så. Funkar ju bra för oss båda.

1 Comment

Finns det nagra nya bilder pa Marcus, undrar Mormen????

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on October 18, 2010 11:49 AM.

Men var är egentligen Marcus? was the previous entry in this blog.

Stå is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.