Bestämd ung herre

| 1 Comment

Marcus var hungrig som en varg imorse och skrek efter mat. Jag tog fram philadelphiaosten och en sked och gav honom. Han blev skitarg! Slog och skrek efter skeden och skulle INTE ha.

Vi gick till kylskåpet och jag tog fram leverpastejpaketet. "Uh-uh-uh!" sa Marcus glatt och pekade på det. Han fick sin paleverstej på sked och åt glatt, massor.

Till lunch kastade han pastan på golvet och smaskade glatt i sig den spanska chorizon Christian tagit hem från Madrid.

1 Comment

hehe, levertjuhej ska de va. Praktiskt ossa nar man ska hem till Morf....

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on November 18, 2010 9:57 PM.

Karaoke was the previous entry in this blog.

Åka pulka is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.