I och ut igen

| 1 Comment
Marcus sitter på golvet och leker med en ask. Han tar en blå boll och lägger den i asken. Vänder upp och ner på asken så bollen åker ut. Stoppar i den igen. Tittar lite på den, ruskar på asken. Vänder på den. Bollen åker ur. Han sitter så i 20 minuter. Ibland åker bollen iväg en bit, då kryper han och hämtar den. Den ska vara i asken. Nej, förresten, den ska ur. In i asken. Ut igen. Om och om igen.

1 Comment

En talmodig liten rackare, jag ar inte overraskad, han verkar vara den typen....

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on November 16, 2010 9:51 AM.

Russin och majs och annan mat was the previous entry in this blog.

Vad är det där? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.