Åka pulka

| No Comments

Det är kallt ute och vi ville ut och åka pulka hela familjen. Alla byltade på sig och Marcus satt stoiskt i sin pulka och väntade. Påbyltad med ullunderkläder och stor pop-overall och nedstoppad i en åkpåse.

Han tyckte det var sådär lagom skoj att åka pulka. Satt mest och såg uthärdande ut. När han åkte nerför den korta backen och storebror stod och tog emot drog han lite på munnen. Nästan.

Vi gick till den andra backen och han åkte ned tillsammans med mig, dvs jag på stjärtlapp och han i pulkan. Så välte han. Hela ansiktet ner i snön. Då var det slut på stoiskheten och han grät hjärtskärande. Han lugnade sig men ville inte åka mer. Men då var vi alla andra också ganska pulkamätta så vi gick hem. Marcus sov länge.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on December 5, 2010 9:12 PM.

Bestämd ung herre was the previous entry in this blog.

Klätterpelle is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.