Klätterpelle

| No Comments

I fredags var vi hos en kompis och plötsligt står Marcus upp i den lilla barnkorgstolen! Han är överlycklig och gungar upp och ner. Han står där länge, ramlar ner en gång men tar sig upp igen. Väldigt skoj!

Idag lät det konstigt från köket och jag gick och tittade. Där stod han på en köksstol, höll sig i ryggstödet och hoppade upp och ner. Lika överlycklig nu.

Så nu lämnar vi honom inte ensam där det finns stolar. Inte heller i badrummet där det finns en pall att klättra upp på.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on December 5, 2010 9:15 PM.

Åka pulka was the previous entry in this blog.

In och ut igen is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.