Kommunikation

| No Comments

Sedan bara några dagar kommunicerar Marcus för fullt.

När han vill gå någonstans kommer ett litet pekfinger fram och pekar. Ofta ackompanjerat av ett Eh!

Om han vill ha något pekar han ditåt och ger sig inte förrän man tagit rätt grej. Häromdagen var det en jordgubbspurépåse som stod vid diskbänken och det tog ett bra tag innan jag förstod. Han var istadig som en liten liten åsna och gav sig inte förrän jag tagit rätt sak.

Han har också - inte ett dugg förvånande - lärt sig att när man skakar på huvudet betyder det att man inte vill. Om maten på skeden ser läskig ut skakas det direkt på huvudet. Om han inte vill gå på toa skakar han på huvudet.

Men sen när han är färdig på toa skakar han en hand upp och ner - teckenspråk för färdig!

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on December 11, 2010 8:45 AM.

Skrikpelle was the previous entry in this blog.

Lycka is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.