Skrikpelle

| No Comments

Marcus är en skrikpelle av stora mått. Han hatar att byta blöja och det visar han. Han vrålar så han blir blå i ansiktet.

Att klä på sig tröjor eller byxor är också ett hatmoment. För att inte tala om overaller och andra vinterkläder. Vantar är ett övergrepp och tack och lov att han oftast inte behöver ha skor av något slag. Då hade ostbågen nog slagit tårna i bakhuvudet.

Detta innebär att när vi väl är klara att gå ut, efter en halvtimmes påklädning, är mamman genomsvettig och sur och Marcus toktrött efter allt skrikande. Då somnar han ju i och för sig ofta ganska snabbt i vagnen så mamman får vila lite. Alltid något.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on December 7, 2010 8:23 AM.

All mat på samma ställe was the previous entry in this blog.

Kommunikation is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.