Lilla klätterapan

| No Comments

Vi har stängt för in till bilbanan med hjälp av spjälsängen. Dvs vi har sträckt ut alla bitarna av spjälsängen och ställt in ena ändan mellan trappspjälorna och lutat andra ändan mot soffan. Soffbiten genomskådade Marcus ganska direkt och kröp in mellan soffan och spjälorna. Då kom morfar och hängde en matta över både soffkarm och spjälor vilket förvirrade Marcus. Han såg inte var han skulle kunna komma in.

Det fungerade fram tills idag. Idag kom Marcus på att om han klättrar upp i soffan och upp på armstödet och kryper ända fram tills där mattan slutar så kan han fixa ner fötterna mellan soffan och spjälorna och ta sig ner, innanför spjälorna. Och alltså få tag på allt skoj som finns innanför stängslet. Tur att vi slängde ut julgranen igår.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on January 12, 2011 10:19 AM.

Två steg! was the previous entry in this blog.

Sjuka på sjuka is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.