Nu går han!

| No Comments

Igår var vi hos C på pysselträff och Marcus tyckte det var ett bra tillfälle att börja gå. Han tog många många steg och var mycket nöjd. Jag undrar lite vad det var som gjorde att det var just ikväll som spärren släppte och har några teser:

- ilskan över att Knut tog halva korvbrödet ur munnen på honom
- ilskan över att inte få smaka på brorsans popcorn
- frustrationen över att inte kunna åka själv på det lilla biet
- insikten att om han går kunde inte Knut nå sakerna han hade i handen
- det goda murbruket i öppna spisen

Imorse tog han dammsugaren och vandrade iväg.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 20, 2011 10:50 AM.

Hipp, hipp! was the previous entry in this blog.

Vad blir hans första ord? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.