Pulka i Tanto

| No Comments

Fantastiskt vinterväder med många minusgrader betyder naturligtvis pulka efter hämtning av storebror. Marcus hade minst 14 lager kläder på sig men hade återhämtat sig efter det totala psykbrytet när elaka mamma tvingade på honom vantar. När vi kom till backen ville han genast ner på marken för att se på när de stora killarna åkte.

Efter en stund ville han också åka. Rickard satte sig längst bak med Marcus i knät och så åkte de. Hej vad det gick! Marcus fick snö i ögonen och var lite missnöjd men på det stora hela var det skoj. De åkte en gång till och höll på att krocka med Algot och Edwin som for förbi åt andra hållet. Vi vuxna sprang som tättingar i backen för att hinna med, om någon skulle välta.

Allt gick bra men alla barnen utom Marcus ratade mammas varma saft i backen. Där fick man.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 14, 2011 9:31 PM.

Guide was the previous entry in this blog.

Hipp, hipp! is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.