Sjuka på sjuka

| No Comments

Marcus har haft sjuka på sjuka nu. Först en ordentlig kräksjuka som tog lång tid att återhämta sig från. Inte roligt när en ettåring kräks galla och inte kan behålla mat på nästan en vecka. Tur i oturen att vi fortfarande ammar, så han har fått i sig något iallafall.

När han så blev frisk fick han en jätteförkylning med 40 graders feber i tre dagar. Till slut ringde jag vårdcentralen men de tyckte inte han behövde åka in om han kissar bra och får i sig vätska. Jag tryckte in ett par panodil i honom och då blev han piggare och kryade på sig.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 3, 2011 7:47 PM.

Lilla klätterapan was the previous entry in this blog.

Inte helt frisk is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.