Vad blir hans första ord?

| No Comments

En gissning är "Min!!!" Det uttrycker han flera gånger om dagen. Idag hade vi en kompis här hemma och när han tog en leksak blev Marcus skogstokig. Då skulle han ha den. De slogs om en stekspade en stund och E avgick med segern. Då kröp han omkring med den jättelänge, till Marcus stora förtvivlan.

När E sen gick till gåvagnen blev Marcus ledsen. När E hade tåget ville Marcus ha det. När E gick vidare tröttnade Marcus också genast på det som E lämnat och ville ha det han hittat nu.

Tröttsamt.

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Inger published on February 21, 2011 9:24 PM.

Nu går han! was the previous entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.